Sjötransport

Sjötransporter i Skärgården.

Vattenbyggnad, sjötransporter, muddring


- Ursus Farledsfartyg/färja 28x10m

- Nisse Pråm 25x 8m, stödben 4 x 12m

- Tyr Bogserbåt

- Tärnan Liten bogser-/arbetsbåt 250hv

- Rapid Snabb förbindelse-/arbetsbåt

- Pålis pålningsflotte

- Samt små arbetsbåtar