Övriga tjänster av K. Jousmaa 

- leverans av sand och krossgrus
- specialtransporter
- muddringar
- lyftkranar