Övriga tjänster av K. Jousmaa Oy

- leverans av sand och krossgrus
- specialtransporter
- muddringar
- lyftkranar