Övriga tjänster av K. Jousmaa Oy

K. Jousmaa Oy server på en stor front och du får:

- leverans av sand och krossgrus
- specialtransporter
- muddringar
- lyftkranar